Đến hẹn lại lên, những chiếc đồng hồ nữ Casio Baby G tiếp tục bùng lên