Giới trẻ hiện nay “đang sôi sục sục” với phong cách đồng hồ nữ mặt to