Những phụ kiện như đồng hồ và đồ trang sức đi một chặng đường dài để